Categories
1962 Czechoslovakia East Germany MAG USSR WAG

1962: Czechoslovakia, East Germany, and the Soviet Union Compete before Worlds

No surprise: The Soviet men’s team defeated the Czechoslovak and East German teams, and Yuri Titov, the 1959 European All-Around Champion, won the all-around title

The surprise: Months before the Prague World Championships, the Czech and East German women defeated the Soviet team, and Čáslavská won the all-around. 

Granted, the top Soviet gymnast, Larisa Latynina, was not present. However, Čáslavská’s victory over Astakhova was a harbinger of good things to come. After finishing behind Astakhova at the 1960 Olympics (eighth compared to third) and the 1961 European Championships (tied for third compared to second), Čáslavská finally beat Astakhova during this tri-meet. Then, at the 1962 World Championships, Čáslavská finished second, defeating all the Soviet gymnasts except for Latynina.

Here’s more about the tri-meet, as well as short interviews with several of the Soviet gymnasts. An interesting question came up: Would it be correct to give the judges the optional routines written out before the competition? Not surprisingly, all the athletes said no.

The Results

Men’s Team

1. USSR 562.10 pts
2. Czechoslovakia 561.40 pts,
3. GDR 549.70 pts.

Men’s All-Around

1. Yuri Titov, USSR, 114.05
2. Jaroslav Št’astný, TCH, 113.40
3. Yuri Makurin, USSR, 112.80
4. Přemysl Krbec, TCH, 112.00
5. Valentin Afonin, USSR, 110.55

Women’s Team

1. Czechoslovakia 374,75 pts.
2. GDR 370,35 pts.
3. USSR 368.15 pts

Women’s All-Around

1. Věra Čáslavská, TCH, 76.10
2. Ingrid Föst, GDR, 75.35
3. Hana Růžičková , TCH, 75.05
4. Polina Astakhova, TCH, 75.00
5T. Libuše Cmíralová, TCH, 74.35
5T. Ludmila Švédová, TCH, 74.35

The Article

Masterfully before the championship

Triple match that was fully satisfying • Men: 1. USSR 562.10 pts, 2. Czechoslovakia 561.40 pts, 3. GDR 549.70 pts. Women: 1. Czechoslovakia 374,75 pts., 2. GDR 370,35 pts., 3. USSR 368.15 pts. • Three days in the new hall and record attendance at gymnastics • Great fight Titov-Šťastný • Přemysl Krbec in the footsteps of Leoš Sotornik • Kubička grows into a reliable representative • Will we see Makurin again in July? • Kuč does not bring shame to the name • Bad luck of the GDR representatives • Vera Čáslavská won against Polina Astakhova • Bosáková is again breaking new ground on floor • Will the Krautgartner orchestra play more often? • Men have to step up in the compulsory routines on horizontal bar and pommel horse and in optional routines on parallel bars • Women must not get dizzy from their successes • Judges excellent this time, as well as the organization

It was an excellent meeting. The sports gymnastics central commission has made a great move. It allowed both our teams to test their strengths before the World Championships against strong opponents: the USSR representatives, led by Soviet champion Yuri Titov, as well as Olympic champions Polina Astakhova and Margarita Nikolaeva — and the GDR, which included two outstanding gymnasts, Ute Starke and Ingrid Föst. Our teams did not disappoint. They showed plenty of fighting spirit as well as well-timed form for July. The latter has a steady upward trend. Not sharply, but steadily. That’s the right indicator. The women are further along in their preparation than the men, where almost a whole month of winter sleep is still evident. Excellent. Both teams competed well. Perhaps only Pazdera is not yet in his skin and Vrbenský could get a chance to practice. Posnerová’s start wouldn’t have hurt either. The teams of Ukraine came not only with champions, but also with many hopes. We will definitely see more of Makurin and Kuc, and we will certainly hear more about Semushkina and Starigina. The men from the GDR were a bit disappointing. They did not have good luck in the compulsory routines, but there is no reason to talk about bad luck for optional routines. They have picked up a number of difficult elements that they still can’t master. The women will have a strong unit at the World Championships. Starke is recovering from illness, Föst is not yet at full training pace, but they have been pushing the envelope. The team will be a very dangerous opponent in July.

Three other players could take excellent scores this time. First of all, the judges. They kept the competition without unnecessary compensations, (correctly) deployed, and only perhaps underestimated Kleček’s optional routine on the horizontal bar and Bosáková’s routine on the beam. The second high score would belong to the organizers. Everything went well in the spirit of preparation for the World Championships. Just a thought: couldn’t the Czechoslovakian women’s B team compete? The girls had a chance to get a taste of it! The third score would go to the spectators. For the most part, the non-gymnastic audience brought a new element to the hall. Ovations on the open stage before the routines were over. The competitors were strangely undisturbed, but it did them good.

Stadión, April 20, 1962

Mistrovsky před mistrovstvím
 
Trojutkání, které plně uspokojilo • Muži: 1. USSR 562,10 b., 2. ČSSR 561,40 b., 3. NDR 549,70 b. Ženy. 1. ČSSR 374,75 b., 2. NDR 370,35 b., 3. USSR 368,15 b. • Tři dny v nové hale a rekordní návštěva na gymnastice • Veliký boj Titov-Šťastný • Přemysl Krbec ve stopách Leoše Sotorníka • Kubička roste ve spolehlivého reprezentanta • Uvidíme v červenci znovu Makurina? • Kuč nedělá jménu hanbu • Smůla reprezentantů NDR • Věra Čáslavská zvítězila nad Polinou Astachovovou • Bosáková razí opět novou cestu v prostných • Zazní Krautgartnerův orchestr častěji? • Muži musí přidat v povinných sestavách na hrazdě a na koni i v prostných, ve volných na bradlech • Ženám se nesmí zatočit hlava z úspěchů • Rozhodčí tentokráte na výbornou, stejně jako organizace
 
Bylo to vynikající střetnutí. Ústřední sekci sportovní gymnastiky se podařil velký tah. Umožnila oběma našim družstvům prověřit síly před mistrovstvím světa se silnými soupeři: s reprezentanty USSR v čele s mistrem Sovětského svazu Jurijem Titovem i olympijskými vítězkami Polinou Astachovovou a Margaretou Nikolajevovou — a s NDR, v jehož středu byly obě vynikající cvičenky Ute Starkeová a Ingrid Föstová. Naše družstva nezklamala. Ukázala dostatek bojovnosti i správně časovanou formu na červenec. Ta má neustále stoupající tendenci. Nikoli prudce, ale rovnoměrně. To je správný ukazatel. Ženy jsou v přípravě o kus dál než muži, kde je ještě patrný téměř celý měsíc zaspaný v zimě. Výborně. závodily oba celky. Snad jen Pazdera není dosud ve své kůži a možnost k ostřílení mohl dostat Vrbenský. Stejně tak by byl neuškodil start Posnerové. Družstva Ukrajiny přijela nejen s mistry a mistryněmi, ale i s mnoha nadějemi. Rozhodně se častěji setkáme s Makurinem i Kucem, jistě uslyšíme více o Semuškinové j Stariginové. Muži z NDR trochu zklamali. Měli smůlu při povinných sestavách, ale není důvodu hovořit o ní při volných cvičeních. Nabrali si řadu obtížných prvků, které dosud nemohou zvládnout. Ženy budou mít na MS silný celek. Starkeová je po nemoci, Föstová není zatím ještě v plném tempu přípravy, ale už vystrkovaly růžky. V červenci bude družstvo velmi nebezpečným soupeřem.
 
Vynikající známky by si tentokráte mohli odnést tři další činitelé. Především rozhodčí. Udrželi závod bez zbytečného kompenzování, (správně nasazovali a jedině snad nedocenili Klečkovu volnou sestavu na hrazdě a Bosákové na kladině. Druhá vysoká známka by patřila pořadatelům. Všechno klapalo v duchu přípravy. na MS. Jen na uváženou: nemohlo závodit B mužstvo žen Československa? Děvčata měla příležitost k ostřílení! Třetí známku bychom přisoudili divákům. Po většině negymnastické obecenstvo přineslo do haly nový prvek. Tleskání na otevřené- scéně, ještě před ukončením sestav. Závodníky to kupodivu nerušilo, ale dělalo jim to dobře.

Photo Captions

9.80 pts! This score was given to Yuri Titov for an excellent horizontal bar routine. This is his final hecht!

Jaroslav Št’astný literally flies through the air in his floor exercise.

Kubička grows into a predatory fighter. His “braliak”, a back flip from handstand to handstand, drew a storm of applause.

The end of Vera Čáslavská’s exercise on the balance beam – the backward layout somersault – is a global precedent.

Föst, representing the German Democratic Republic, is also the “Queen of the Air” during the floor exercise.

9.80 pts! This score was also awarded to our representative Přemysl Krbec for the vault. We haven’t had a better vaulter since Leoš Sotorník. This is a hecht from the back!

9,80 b.! Tuto známku dostal Jurij Titov. za vynikající sestavu na hrazdě. To je jeho závěrečná letka!
 
Jaroslav Šťastný svá volná prostná doslova prolétá vzduchem.
 
Kubička roste v dravého bojovníka. Jeho „braliak“, přemet vzad ze stoje na rukou do stoje na rukou, vyvolal bouři potlesku.
 
Závěr cvičení Věry Čáslavské na kladině — prohnuté salto vzad — je světová priorita.
 
Reprezentantka Německé demokratické republiky Föstová je při prostných rovněž „královnou vzduchu“.
 
9,80 b.! Tuto známku obdržel i náš reprezentant Přemysl Krbec za přeskok. Od dob Leaše Sotorníka jsme neměli lepšího skokana. Toto je letka ze hřbetu!

Interviews with the Soviet Gymnasts

3×4 TO OLYMPIC WINNERS

1. How are you preparing for the World Championships?

2. Would it be correct to give the judges the optional routines written out before the competition?

3. Your pick for the 1962 World Championship in Prague?

4. Who is your favorite Czechoslovak gymnast?

Respondents: Polina Astakhova, a member of the winning team at the Olympics and winner of the gold medal for the uneven bars, Margarita Nikolaeva, member of the winning Olympic team and the first on vault at the 1960 Olympics, Yuri Titov, all-around champion of the USSR 1961, European champion 1959 and world champion on vault.

POLINA ASTAKHOVA:

1. I haven’t changed anything about my training plan and probably never will again. I work out every day — except Sundays — for three to four hours. In the winter, I spent a lot of time on meticulous physical preparation. I did a lot of running and weight training, especially horizontal bar or rings. For Prague I am preparing new routines and new exercises on the uneven bars, where I would like to defend my first place from Rome and from the 1961 European Championships.

[Note: Even though the 1950 World Championships were the last time that the flying rings were contested at a major FIG competition, the Soviets continued to train on them. More here.]

2. Never. The judges have eyes and can easily remember difficult elements and entire routines when individual competitors are warming up. After all, they are supposed to be the most experienced of the experienced.

3. I also wonder who will be the world champion. It could be a Soviet or Czechoslovak gymnast, it could be a gymnast from any country, just the best. In the men’s competition, however, I believe it will be the Soviet representative.

4. I always liked Eva Bosáková. Even when I started competing. You’ve got another team growing up. I admire Věra Čáslavská.

MARGARITA NIKOLAEVA:

1. I will not compete in the World Championships. I feel it, I have a feeling. But I’m preparing just as hard. Very light in the morning, always full in the afternoon, and every day. I think our national team for Prague will be dominated by athletes from Moscow.

2. I am and would always be against it. The judge can remember the routine well, analyze and evaluate it correctly, and emphasize the difficult elements. That’s what a judge is for!

3. This is a very tricky and complicated question. There will definitely be three contenders in the USSR team alone – Latynina, Astakhova and Lyukhina. Of the others, watch out for Ute Starke! In the men’s competition, besides one of your and the Soviet gymnasts, Yugoslav Cerar could surprise. The rumors about his form are fantastic. Of course, it’s still a long way to the World Championships.

4. I really liked Bosáková on beam and Čáslavská on vault. Too bad Daniš didn’t perform. I envied his great toe point in Rome. I saw Posnerová training in Prague. She’s a great talent.

YURI TITOV:

1. I now train four to five times a week for three hours. Of these, two are hard workouts, two are easier. Two days a week, Thursday and Sunday to be precise, I do not work out in any way.

2 This is the Japanese dream. In our country, this system once existed. It was annoying to the extent that it hindered the gymnast’s ability to perform combinations during the actual competition. This way every fighter would be bound to a pre-submitted description, and it would certainly handcuff creative work. I am definitely against it!

3. I will only pick in the women’s competition and name five competitors. Three of ours – Liukhina, Astakhova and Latynina, yours Vera Čáslavská and GDR representative Inge Föst.

4. I don’t know if Danič will still be performing. Without Ferdinand, the team would be balanced. I had a chance to see the boys in Kyiv. They have a lot of difficult elements in their routines, but it seems to me that they put a lot of strength into them. More swing, more lightness. Krbec’s hecht is admirable.

3×4 OLYMPIJSKÝM VÍTĚZŮM
 
1. Jak se připravujete na mistrovství světa?
 
2. Bylo by správné dávat volné sestavy rozhodčím před závodem napsané?
 
3. Váš typ na mistrovství světa v Praze 1962?
 
4. Kdo se vám nejvíce líbí z československých gymnastů?
 
Odpovídají: Polina Astachovová, členka vítězného družstva na OH a držitelka zlaté medaile za cvičení na bradlech, Margareta Nikolajevová, členka vítězného olympijského družstva a první z OH 1960 v přeskoku, Jurij Titov, absolutní mistr SSSR 1961, mistr Evropy 1959 a mistr světa v přeskoku.
 
POLINA ASTACHOVOVÁ:
 
1. Nic jsem nezměnila na tréninkovém plánu a asi již nikdy nezměním. Cvičím každý den — s výjimkou neděle — tři až čtyři hodiny. V zimě jsem věnovala mnoho času pečlivé fyzické přípravě. Hodně jsem běhala a posilovala, především shyby na hrazdě nebo na kruzích. Pro Prahu si připravuji nová prostná a nové cvičení na bradlech, kde bych chtěla obhájit prvé misto z Říma i z mistrovství Evropy 1961.
 
2. Nikoli. Rozhodčí mají oči a mohou si obtížné prvky i celé vazby lehce zapamatovat při rozcvičení jednotlivých závodníků. Vždyť oni mají být nejzkušenější ze zkušených.
 
3. Také by mne zajímalo, kdo bude mistryní světa. Může to být stejně sovětská jako československá gymnastka, může to být gymnastka z kterékoli země, prostě ta nejlepší. V soutěží mužů však věřím, že to bude sovětský reprezentant.
 
4. Vždycky se mi líbila Eva Bosáková. Již v době, kdy já jsem začínala cvičit závodně. Dorůstá vám další směna. Obdivuji Věru Čáslavskou.
 
MARGARETA NIKOLAJEVOVÁ:
 
1. Nebudu startovat na mistrovství světa. Cítím to, mám takové tušení. Připravuji se však stejně poctivě. Ráno velmi lehce, odpoledne vždy naplno, a každý den. Myslím, že v našem reprezentačním družstvu pro Prahu budou převládat Moskvanky.
 
2. Rozhodně jsem a byla-bych vždy proti. Rozhodčí si může přece dobře pamatovat sestavu, správně ji analyzovat i hodnotit, zdůraznit obtížné prvky. Od toho je rozhodčí!
 
3. To je velmi ošemetná a složitá otázka. Jen v družstvu SSSR budou rozhodně tři uchazečky — Latyninová, Astachovová a Ljuchinová. Z ostatních pozor na Ute Starkeovou! V soutěži mužů by mohl kromě některého z vašich a sovětských gymnastů překvapit Jugoslávec Cerar. Pověsti o jeho formě jsou až fantastické. Ovšem, do mistrovství světa uteče ještě dost vody.
 
4. Nesmírně se mi líbila Bosáková na kladině a Čáslavská při prostných. Škódo, že necvičil Daniš. Už v Římě jsem mu záviděla skvělé napnutí špiček nohou. Při tréninku jsem v Praze viděla Posnerovou. Je to veliký talent.
 
JURIJ TITOV:
 
1. Trénuji nyní čtyřikrát až pětkrát týdně po třech hodinách. Z toho jsou dva tréninky tvrdé, dva lehčí. Dva dny v týdnu, přesněji řečeno ve čtvrtek a v neděli, v žádném případě necvičím.
 
2 To je sen Japonců. U nás tento systém kdysi existoval. Byl nepříjemný do té míry, že bránil gymnastovi v možnostech kombinace při samotném závodě. Takhle by byl vázán každý borec na předem odevzdaný popis, a to by zcela určitě spoutalo tvůrčí práci. Jsem rozhodně proti!
 
3. Budu typovat pouze v soutěži žen a vyjmenuji pět závodnic. Tři naše — Ljuchinovou, Astachovovou a Latyninovou, vaši Věru Čáslavskou a reprezentantku NDR Inge Föstovou.
 
4. Nevím, bude-li ještě cvičit Daniš. Bez Ferdinanda by bylo družstvo vyrovnané. Měl jsem možnost vidět chlapce už v Kyjevě. Maji v sestavách hodně obtížných prvků, ale zdá se mi, že do nich vkládají mnoho síly, Cvičení pak vyhlíží mírně těžkopádně. Více švihu, více lehkosti. Obdivuhodná je Krbcova letka.

Bonus Content: Flying Rings in the Soviet Union

The July 1964 issue of Revue education physique et sport included an article on training in the Soviet Union. Arthur Magakian, Technical Director of French Gymnastics, recounted what he saw during his tour of the Soviet Union.

An interview with “the great leaders of gymnastics education in the USSR” (“les grands responsables de l’enseignement gymnique en URSS”) appeared at the end of Magakian’s article, and one of the topics of conversation was the use of flying rings. In fact, of the eight questions asked, two of them had to do with flying rings:

1° Why do you keep the swinging rings in your teaching when this apparatus is no longer used in competition?

Work of technical development, promotes the preparation of combinations, coordination, improves the technique of other apparatus.

2° Do you think that the practice of swinging rings can have a physiological justification?

The current female gymnastics orientation being mainly based on support work [i.e. support with one’s feet] (beam, floor, vault) we thought of compensation work, and your question proves that you have also thought about the question.


Revue EP&S, July 1964

1° Pourquoi maintenez-vous les anneaux balançants dans votre enseignement alors que cet agrès n’est plus compétitif?

Travail d’apport technique, favorise l’étude de combinaisons, la coordination, améliore la technique des autres engins.

2° Pensez-vous que la pratique des anneaux balançants puisse avoir une justification physiologique?

L’orientation gymnique féminine actuelle étant principalement à base de travail d’appui (poutre, sol, saut) nous avons pensé à un travail de compensation et votre question prouve que vous avez vous aussi réfléchi à la question.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.