Categories
1967 Czechoslovakia WAG

1967: The Czechoslovak Championships in Women’s Artistic Gymnastics

No surprise: Věra Čáslavská won the Czechoslovak Championships in April ahead of the 1967 European Championships. The big news was that she had upgraded her routines, adding a front handspring to needle scale on beam, as well as a full-twisting hecht dismount from the upper rail on uneven bars.

Let’s take a look at what happened at the 1967 Czechoslovak Nationals.

Results

1. Věra Čáslavská 39.45

Vault: 9.95 / Bars: 9.85 / Beam: 9.75 / Floor: 9.90

2. Jaroslava Sedláčková 38.20
3. Marianna Krajčírová 38.10
4. Hana Vorlíčková 38.00
5. Miroslava Skleničková 37.95
6T. Bohumila Řimnáčová 37.60
6T. Jindra Košťálová 37.60
8. Adolfina Tkačíková 37.55
9. Jana Kubičková 37.20

New Variations in the Symphony of Movement

Decisions about Amsterdam, Montreal, Vienna, Modena, Brazil, and Tokyo were made in Šumperk •  Nominated for the European Championships: Čáslavská, Sedláčková or Krajčírová; substitute Skleničková • The World Champion included elements in her routines that will be a surprise for the gymnastics world.

[Note: Reportedly, Sedláčková was getting married, and Krajčírová ended up competing at the European Championships instead.]

The European Women’s Artistic Gymnastics Championships are knocking on the door and selection competitions are on the agenda in all countries. Who will go to Amsterdam? This question was also being asked in our country. In Moravia, in Šumperk. Twenty-four athletes, including the world champion Věra Čáslavská and five other girls who can boast the same title since last year, since the famous victory in Dortmund. Attention was focused on all the athletes, but everyone was mainly eager to see what Věra would surprise us with. It was known that she was rehearsing new elements meticulously. Will she save them for the Olympics or will she perform them now? Věra opted for the second alternative. And so the audience in Šumperk saw the world premiere of a perfect ending of a routine on uneven bars – a hecht with a tull turn over the high bar, a completely new routine on the balance beam, the middle part of which is astonishing — a front handspring to a quick stop in a needle scale! She has chosen the “Yamashita” as the vault over the horse! She vaults with perfect grace and a solid landing. All this was the greatest experience. The other girls seem to still hold the trump cards hidden in their hands. Vorlíčková [née Růžičková] was again a pleasant surprise and seems to want to break into the first team again. Šumperk decided on all nominations until the end of August. The central coaching board also had a lot of work to do, but it seems that all nominations are in the best order. Čáslavská will definitely start in Amsterdam. The second athlete to start will be either Sedláčková or Krajčírová.

1. Skleničková is one of our greatest talents. She grew up in coach Martschini‘s training center in Litvínov. She’ll be 17 this year. She is going to Amsterdam as a substitute, but on June 4 she will compete in Modena in the Braglio Memorial.

2. Lišková, the junior with high potential, is quickly becoming one of the best. This year she will get a great opportunity to gain international experience. She will compete at the Security Forces Spartakiada, on the national team against the Netherlands, at the international competitions in Bucharest, and at the Volksstime in Vienna.

3. On May 27 and 28, Vera Čáslavská will have another big duel with the representative of the Soviet Union, Kuchinskaya. However, the Olympic champion and world champion is perfectly prepared for the competition in Amsterdam.

TEXT: HANA VLÁČILOVÁ – PHOTOS: DALIBOR RICHTER

Stadión, April 27, 1967

Nové variace v symfónii pohybu
27. dubna 1967
 
V Šumperku se rozhodovalo o Amsterodamu, Montrealu, Vídni, Modeně, o Brazílii a Tokiu • Pro mistrovství Evropy nominováno: Čáslavská, Sedláčková anebo Krajčírová; náhradnice Skleničková • Mistryně světa zařadila do sestav prvky, které budou překvapením pro gymnastický svět.
 
Mistrovství Evropy ve sportovní gymnastice žen klepe na dveře a ve všech zemích jsou na pořadu výběrové závody. Kdo, pojede do Amsterodamu? Tato otázka se luštila i u nás. Na Moravě, v Šumperku. Na start čtyřboje ve volných sestavách se sjelo čtyřiadvacet závodnic, mezi nimi mistryně světa Věra Čáslavská a dalších pět děvčat, které se mohou chlubit stejným titulem od loňského roku, od slavného vítězství v Dortmundu. Pozornost byla soustředěna na všechny soutěžící, ale přece jen se čekalo, s čím překvapí Věra. Vědělo se o jejím pečlivém nácviku nových prvků. Bude je’ šetřit na olympijské hry, nebo je předvede již nyní? Věra se rozhodla pro druhou alternativu. A tak obecenstvo v Šumperku vidělo světovou premiéru bravurního závěru bradlové sestavy — letku s dvojným vrutem přes vyšší žerď, zcela novou sestavu na kladině, jejíž střední část je udivující — rychlý přemet vpřed do rychlého zastavení ve váze s vysokým zanožením! Jako přeskok přes koně si zvolila „Jamašitu“! Skáče s dokonalou elegancí a pevným doskokem. To vše bylo největším zážitkem. Další děvčata zřejmě drží ještě trumfy pod rukou. Vorlíčková opět mile překvapila a zřejmě se chce znovu probojovat do prvního družstva. Šumperk rozhodoval o všech nominacích až do konce srpna. Ústřední trenérská rada také měla hodně práce, ale zdá se, že všechny nominace jsou v nejlepším pořádku. V Amsterodamu bude zcela určitě startovat Čáslavská. O druhé závodnici se rozhodne mezi Sedláčkovou a Krajčírovou.
 
1. Skleničková patří mezi naše největší talenty. Vyrostla v litvínovské líhni trenéra Martschiniho. Letos jí bude sedmnáct let. Do Amsterodamu jede jako náhradnice, ale 4. června si v Modeně zazávodí v početné konkurenci na Bragliově memoriálu.
 
2. Nadějná juniorka Lišková se rychle dostává mezi nejlepší. Letos dostane velkou příležitost k získání mezinárodních zkušeností. Bude startovat na Spartakiádě bezpečnostních sborů, v reprezentačním družstvu proti Holandsku, na mezinárodních závodech v Bukurešti a na slavnosti Volksstime ve Vídni.
 
3. Věru Čáslavskou čeká 27. a 28. května znovu velký souboj s reprezentantkou Sovětského svazu Kučinskou. Olympijská vítězka a mistryně světa je však na utkání v Amsterodamu dokonale připravena.
 
TEXT: HANA VLÁČILOVÁ • SNÍMKY: DALIBOR RICHTER

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.