Categories
1972 1973 MAG Romania USSR WAG

1972/3: Comăneci Wins the All-Around in Dual Meets with the USSR

In 1972 and 1973, the Romania juniors competed against the Soviet juniors in dual meets. In both years, Comăneci won the all-around.

In other words, long before the Montreal Olympics, the Soviets knew they would be up against stiff competition. In fact, Larisa Latynina, the head coach of the Soviet team, would refer to Comăneci as the “Romanian Korbut” after the 1973 Friendship Cup.

Here are the Romanian news reports on the dual meets. Plus, there’s an early profile of Comăneci included at the end.

Reminder: In 1972, the Soviet newspapers didn’t know how to spell Comăneci’s surname.

Sportul, April 22, 1973

1972

Soviet junior gymnasts dominated the meets with Romanian teams 

GH. GHEORGHIU-DEJ 30 (by phone). In the town’s gymnasium, a double gymnastics meet between the Romanian and Russian junior boys and junior girls teams was held for two days. The competition gave way to interesting disputes for the top places, the sports show being of a special quality. In general, the superiority was on the side of the guest teams, winning in both boys and girls. In the men’s all-around Ramil Mukinov (USSR) won, and the young Romanian gymnast Nadia Comănici [sic] won the women’s event. Here are the women’s results: teams – USSR 185.75 p., Romania 181.80 p; individual all-around – Nadia Comănici 37.35 p, Valentina Tikhonova 37.20 p, Svetlana Grozdova 37.10; men: teams USSR 272.05 p . Romania 260.85 p.; individual all-around – Ramil Mukinov 55.20 p. Valeri Povaleev 54.90 p. Mikhail Chugunov 53.75 p (all from the RSFSR team). 

Gh. GRUNZU – correspond.

Sportul, Oct. 1, 1972

Gimnaştii juniori sovietici au dominat  întilnirile cu echipele României 

ORAŞUL GH. GHEORGHIU-DEJ 30 (prin telefon). In sala de sport a oraşului s-a desfăşurat timp de două zile dubla întîlnire de gimnastică dintre echipele de juniori şi junioare ale României şi R.S.F.S. Ruse. întrecerea a dat loc la interesante dispute pentru ocuparea locurilor fruntaşe, spectacolul sportiv fiind de o ţinută deosebită. In general, superioritatea a fost de partea echipelor oaspete, învingătoare atît la băieţi cît si la fete. La individul compus, în schimb, la masculin a cîştigat Ramil Mukinov (RSFSR) iar la feminin o aplaudată victorie a repurtat tânăra gimanstă româncă Nadia Comănici. Iată rezultatele tehnice feminin : echipe — RSFSR 135,75 p, România 181 80 p ; individual compus — Nadia Comănici 37,35 p, Valentina Tihonova 37,20 p, Svetlana Grozdova 37.10 ; masculin : echipe RSFSR 272.05 p . România 260,85 p ; individual compus — Ramil Mukinov 55,20 p. Valeri Povalcev 54,90 p. Mihail Ciugunov 53.75 p (toți din echipa RSFSR). 

1973

Note: In the lead-up to this competition, the Romanian press mentioned that Cojanu had previously beaten Comăneci:

As the Soviet coaches declared yesterday, it is more than certain that some of the athletes who will perform tomorrow in our capital will be in the U.S.S.R. teams at the 1976 Olympic Games. The same can be said about the teams that the Romanian coaches line up. Here, for example, let’s just mention the fact that the recent winner of the Romanian International, Nadia Comăneci, was included in the female youth representative of our country. Mariana Cojanu, who defeated Nadia at the republican championships of sports schools held not long ago in the capital, will perform alongside her, as will Liliana Brănișteanu, Teodora Ungureanu, Felicia Bejan, and Gabriela Corodi.

Sportul, April 20, 1973

După cum au declarat ieri antrenorii sovietici, este mai mult ca sigur că o parte dintre sportivii ce vor evolua miine in Capitala noastră vor figura în echipele U.R.S.S. la Jocurile Olimpice din 1976. Acelaşi lucru se poate spune şi despre echipele pe care le aliniază antrenorii români. Iată, de pildă, să amintim numai faptul că în reprezentativa feminină de tineret a ţării noastre a fost inclusă şi proaspăta cîştigătoare a internaţionalelor României, Nadia Comăneni. Alături de ea vor mai evolua Mariana Cojanu, cea care a învins-o pe Nadia la campionatele republicane ale şcolilor sportive desfăşurate nu de mult în Capitală, ca şi Liliana Brănişteanu, Teodora Ungureanu, Felicia Bejan, Gabriela Corodi. 

Comăneci and Oprescu Win

NADIA COMANECI AND NICOLAE OPRESCU

INDIVIDUAL ALL-AROUND WINNERS

For many lovers of gymnastics from the capital, present yesterday afternoon in the Floreasca Hall, the international meeting between the youth teams of the Soviet Union and Romania confirmed, once more, the good form that our talented gymnast Nadia Comăneci has at the beginning of this season, the one who only a week ago so spectacularly entered her name among the winners of the international championships of our country. With the exception of the beam, the 12-year-old master won all the apparatus yesterday, with scores that speak for themselves of her great skill, 9.50 on vault, 9.70 on uneven bars and floor, following exercises that caused roars of applause in the stands. With more concentration, Nadia could have won the fourth apparatus, as well. Our country’s team also included other gymnasts of Nadia’s age Mariana Cojanu and Teodora Ungureanu who, in general, also performed well, Ungureanu ranking, for example, in 4th place.

The youth team of the Soviet Union, of a remarkable homogeneity of values, imposed itself — through dynamic execution and with a special plasticity of movement — on the floor, an apparatus that it won in a landslide. Lena Kolesnikova and Natasha Chebotnikova were the best of the guest line-up.

For the boys, the competition was consumed under the sign of the superiority of the Soviet athletes, who, in the end, won the team competition by an appreciable difference. In the individual all-around, the victory went to the Romanian Nicolae Oprescu. Again, the pommel horse weighed heavily on our team’s overall failure. It should be noted that Nicolae Oprescu and Mihai Borș took the top two places on rings, with very valuable routines.

Results: female — teams: U.S.S.R. 184.35; Romania 183.90; individual all-around: Nadia Comăneci 37.95, Lena Kolesnikova 37.20, Natasha Chebotnikova 37.15, Teodora Ungureanu 37.00, Flora Gilmutdinova 36.80; Felicia Bejan 36.30; male — teams: U.S.S.R. 274.30; Romania 270.15 individual all-around: Nicolae Oprescu 55.30, Fanis Latypov 55.25, Ararat Petrosyan 54.95, Aleksandr Dityatin 54.80, Gheorghi Iudenko 54.20, Liviu Mazilu 53.35.

Sportul, April 22, 1973

NADIA COMĂNECI ŞI NICOLAE OPRESCU 
ÎNVINGĂTORI LA INDIVIDUAL COMPUS 

Pentru mulţi iubitori ai gimnasticii din Capitală, prezenţi ieri dupăamiază în sala Floreasca, întrlnirea internaţională dintre echipele de tineret ale Uniunii Sovietice şi României a confirmat, o dată mai mult, forma bună pe care o deţine la acest început de sezon talentata noastră gimnastă Nadia Comăneci, cea care cu numai o săptămînă în urmă îşi înscria atît de spectaculos numele printre învingătoarele campionatelor internaţionale ale ţării noastre. Cu excepţia bîrnei, tînăra maestră de 12 ani a cîştigat ieri toate aparatele, cu note care vorbesc de la sine despre marea ei măiestrie, 9,50 la sărituri, 9,70 la paralele şi sol, în urma unor exerciţii care au stirnit ropote de aplauze in tribune. Cu mai multă concentrare, Nadia ar fi putut cîştiga şi cel de-al patrulea aparat. Din echipa ţării noastre au făcut parte şi alte gimnaste de vîrsta Nadieii Mariana Cojanu şi Teodora Ungureanu care, în general, au avut de asemenea o comportare bună, Ungureanu clasîndu-se, de pildă, pe locul 4. 

Echipa de tineret a Uniunii Sovietice, de o remarcabilă omogenitate valorică, s-a impus — prin execuţii dinamice şi cu o plastică, deosebită a mişcării — la sol, aparat pe care l-a şi ciştigat detaşat. Lena Kolesnikova şi Nataşa Cebotnikova au fost cele mai bune din formaţia oaspete. 

La băieţi, întrecerea s-a consumat sub semnul superiorităţii sportivilor sovietici, care în final au ciştigat pe echipa la o diferenţă apreciabilă. La individual compus victoria a revenit românului Nicolae Oprescu. Din nou, calul cu minere a cântărit foarte greu la insuccesul general al echipei noastre. De remarcat că la inele pe primele două locuri s-au clasat Nicolae Oprescu şi Mihai Borş, cu execuţii foarte valoroase. 

Rezultate tehnice : feminin — echipe : U.R.S.S. 184,35; România 183,90; individual compus: Nadia Comăneci 37,95, Lena Kolesnikova 37,20, Natasa Cebotnikova 37,15, Teodora Ungureanu 37,00, Flora Gilmutdinova 36.80; Felicia Bejan 36,30; masculin — echipe: U.R.S.S. 274,30; România 270,15 individual compus Nicolae Oprescu 55,30, Fanis Latipov 55,25, Ararat Petrosian 54,95, Aleksandr Diteatin 54,80, Gheorghi Iudenko 54,20, Liviu Mazilu 53,35.

Comăneci: The Girl Who Can Do Miracles

A REMARKABLE TALENT OF OUR WOMEN’S GYMNASTICS

NADIA COMANECI, THE LITTLE GIRL WHO CAN DO MIRACLES

There is every reason to appreciate that a new star is shining brightly in the firmament of our women’s gymnastics. It is about the recent international champion of our country, Nadia Comăneci, student in 5th grade at the High School for Physical Education in Gh. Gheorghiu-Dej municipality, member of the Flacăra sports association in the same city.

At the age of 12, the talented sportswoman is the author of the sensational victory brought back in the 16th edition of Romania’s gymnastics international, after a performance that excited the audience present in the Floreasca Hall in the capital. Because, to be fair, it is no small thing to categorically surpass — on all apparatuses — the best members of the country’s Olympic team, not to mention that valuable gymnasts from the German Democratic Republic, Soviet Union, Poland, or Czechoslovakia were also present in that competition.

Since Nadia Comăneci is almost unknown to the general public, we asked her and the coach who directs her training, Béla Karoly, to talk to us about her first steps in sports, about the first signs of talent and affirmation in gymnastics.

“Our concern to create a group of sportswomen with whom to start organized training — the coach tells us — took us to several kindergartens in the city. Nadia imposed herself from the very beginning with special qualities: mobility, explosive power, speed — these being, by the way, also the tasks of our test. Then, at the gym, she continued to assert herself in the group of 26 girls with whom I worked, showing a very good coordination of movements, she easily learned the elements that were proposed to her, at each training session she wanted to learn something new from the gymnastics secrets. Courage, ambition, cleverness and perseverance helped her to climb the steps of sports mastery quite quickly, after only one year of training she managed to compete in the 4th category, in the republican championship for children”.

[Note: In this interview, Karolyi implies that he found Comăneci while she was in kindergarten, but he was not her first coach. Marcel Duncan was.]

“I was very happy in 1969 when I was allowed to compete in the company of the best children of the country,” says Nadia. “I only took 10th place in the individual all-around, but the team took 1st place. We were very happy! A year later, also in the 4th category, I took 3rd place. I was overjoyed, for the first time on a podium in an individual competition. In 1971, my results improve a lot. In Poland, the 1st place in individual all-around in the match with the youth team of the host country, as well as the winner of two events at the “Olympic Hopes Cup” in Bulgaria, uneven bars and beam. I could have won in the individual all-around as well, but on the floor I missed an element of great difficulty (full-twisting salto), in the same year 2nd place at the republican championship in the 2nd category. In 1972, I experienced the satisfaction of winning my first national champion title, in Cluj, I took first place in the second category. In the matches with the junior teams of Hungary and USSR I won 1st place in the individual all-around, and in the “F.R.G. Cup” I placed 2nd, in the 2nd category”.

And 1973 brings her the greatest success of her short sports career, a success that can launch her towards other prestigious results. The seriousness in preparation, the hard work in training, the desire to always learn, to perfect one’s skills are a guarantee that Nadia Comăneci, together with other talented colleagues from the team coached by Béla Karoly, can relaunch our women’s gymnastics.

Sportul, April 22, 1973

UN REMARCABIL TALENT AL GIMNASTICII NOASTRE FEMININE 

NADIA COMANECI, fetiţa CARE POATE FACE MINUNI 

Sunt toate motivele să se aprecieze că pe firmamentul gimnasticii noastre feminine străluceşte puternic o nouă stea. Este vorba de proaspăta campioană internaţională a ţării noastre, Nadia Comăneci, elevă în clasa a V-a la Liceul cu program de educaţie fizică din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, membră a asociaţiei sportive Flacăra din acelaşi oraş. 

In vîrstă de 12 ani, talentata sportivă este autoarea senzaţionalei victorii repurtată în cadrul celei de a XVI-a ediţii a internaţionalelor de gimnastică ale României, după o evoluţie care a entuziasmat publicul prezent în sala Floreasca din Capitală. Pentru că, la drept vorbind, nu e puţin lucru să le întreci categoric — la toate aparatele — pe cele mai bune componente ale lotului olimpic al ţării, ca să nu mai amintim că în concursul respectiv au fost prezente şi gimnaste valoroase din R. D. Germană, Uniunea Sovietică, Polonia sau Cehoslovacia. 

Deoarece pentru marele public Nadia Comăneci este aproape o necunoscută, am solicitat-o chiar pe ea şi pe antrenorul care ii îndrumă pregătirea, Béla Karoly, să ne vorbească despre primii paşi în sport, despre primele semne ale talentului şi afirmării în gimnastică. 

„Preocuparea noastră de a alcătui o grupă de sportive cu care să începem o pregătire organizată— ne spune antrenorul — ne-a purtat paşii şi pe la cîteva grădiniţe din oraş. Nadia s-a impus de la bun început prin calităţi deosebite : mobilitate, detentă, viteză — acestea fiind, de altfel, şi probele testului nostru. Apoi, la sala de gimnastică, ea a continuat să se afirme în grupul de 26 de fetiţe cu care lucram, dovedind o coordonare foarte bună a mişcărilor, învăţa cu uşurinţă elementele care i se propuneau, la fiecare antrenament dorea să afle ceva nou din secretele gimnasticii. Dîrzenia, ambiţia, isteţimea, curajul şi perseverenţa au ajutat-o să urce destul de repede treptele măiestriei sportive, după numai un an de pregătire ajungind să concureze la categoria a IV-a, în cadrul campionatului republican pentru copii”. 

„Am fost foarte bucuroasă în 1969 cînd mi s-a permis să concurez in compania celor mai buni copii ai țării — intervine Nadia. Am ocupat abia locul X la individual compus, dar echipa s-a clasat pe locul I. Am fost tare fericite!n an mai tîrziu, tot la categoria a IV-a, m-am clasat pe locul al III-Iea. Eram nespus de bucuroasă , pentru prima oară pe un podium de premiere într-o întrecere individuală. In 1971, rezultatele mele se îmbunătăţesc mult. In Polonia, locul I la individual compus în meciul cu Selecţionata de tineret a ţării gazdă, precum şi cîştigătoare a două probe la „Cupa speranţelor olimpice“ în Bulgaria, paralele şi bîrnă. Aş fi putut cîştiga şi la individual compus, dar la sol am ratat un element de mare dificultate (salt 360) , în acelaşi an l— locul al II-lea la campionatul republican la categoria a IlI-a. In 1972 am trăit satisfacţia cuceririi primului meu titlu de campioană naţională , la Cluj, am ocupat locul I la categoria a II-a. In meciurile cu echipele de junioare ale Ungariei și R.S.F.S.R. am cucerit locul I la Individual compus, iar la „Cupa F.R.G.“ m-am clasat a II-a, în cadrul categoriei a II-a”. 

Și iată că 1973 ii aduce cel mai mare succes din scurta-i carieră sportivă, succes care o poate lansa spre alte rezultate prestigioase. Seriozitatea în pregătire, munca fără preget la antrenamente, dorinţa de a învăţa mereu, de a-şi perfecţiona măiestria reprezintă o garanţie că Nadia Comăneci, împreună cu alte colege talentate din echipa antrenată de Béla Karoly, poate relansa gimnastica noastră feminină. 

More on 1973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.