Categories
1973 Czechoslovakia WAG

1973: Stodůlková’s Double Back on Floor

At the inaugural Moscow News competition in 1974, Yelena Abramova became the first woman to do a double back at a large international competition. (You can see a video here.) But she was not the first gymnast to perform the skill.

In 1973, Renata Stodůlková made headlines when she performed the skill at Czechoslovakia’s trials for the European Championships, and though Stodůlková did not compete at the 1973 European Championships, her double back on floor was a big topic of conversation in London that year.

What follows is a translation of the newspaper article about Stodůlková’s double back.

Renata Stodůlková, 1971 – Source: Vlasta, No. 38, 1971
Adolfína Tkačíková-Tačová and Renata Stodůlková, 1967 – Source: Vlasta, No. 35, 1967

Note: If you’re a long-time gymnastics fan, you may have heard of Stodůlková’s double back, but the details have largely been forgotten over the years.

It’s important to recognize moments like this in gymnastics history because progress in women’s artistic gymnastics is often seen through a Soviet lens. The contributions of gymnasts from other countries are often overlooked, and, as I mentioned above, Stodůlková’s double back did capture the attention of the European gymnastics community in 1973 — even if she performed the skill only domestically.

Stodůlková’s Double Salto

Brázdová from Gottwaldov won the control competition

The public control competition before the European Gymnastics Championships in London in October, which took place on Saturday and Sunday in the OU VŽKG gym in Ostrava, brought a shocking change shortly before the end. Renata Stodůlková of Baník Ostrava did a double salto in the first acrobatic line of her new floor exercise. As the first gymnast in the world!

There was a murmur in the auditorium. The double somersault was successful. But pain appeared on the competitor’s face. An unusual, sharp impact on her left ankle caused a painful strain. The doctors are optimistic. If the pain subsides within three days, there is hope for Stodůlková to continue her preparation for the European Championships.

We congratulated Stodůlková, a third grade student of the gymnasium in Ostrava, who turned 17 on 26 April, on her world premiere.

– When did you come up with the idea of doing a double somersault?

The young fair-haired gymnast hesitated to answer. What athlete would not at least in their imagination make bold plans to prove what no one has ever succeeded in?

In January this year, when the Czechoslovak national team started their joint training, two gymnasts were forging a progressive path by attempting new gymnastic skills: Zdena Dorňáková and Renata Stodůlková. From a small trampoline, they did double front somersaults into a soft pit filled with foam.

In April, Stodůlková and coach Kojdecký started preparing a double back somersault. They used a spotting belt to help them, but this equipment was not suitable.

The first time we saw a double somersault was in July this year during the joint training in Nymburk. These were isolated successful attempts of the element itself, but again in a foam pit. Dorňáková and Stodůlková did it.

A month later, during the summer training in Litvínov, we applauded Stodůlková for her successful attempt at a double somersault, tumbling not into the pit, but onto multiple mats After a month of hard preparation, Stodůlková still did the double somersault only into the pit for safety. The coaching duo Kojdecký-Tačová decided: Stodůlková would try for the first time a double somersault directly on the floor during a public control competition. Sunday 30 September was a day in the history of women’s gymnastics. Although the attempt hasn’t yet gone as we would have liked, the barrier has been broken.

The second exciting experience was Brázdová’s bold new routine on uneven bars. The opening with an inverted flight with a turn from the high to the low bar was also performed for the first time in the world. Brázdová won the all-around with optional exercises with a high standard of reliability and confidence. Pohludková became the star of the all-around with optional exercises with her modern dynamic routines, which she performed at a high level.

For Saturday’s compulsory routines, only six gymnasts took part. Only Bartůňková from Litvínov performed in a satisfactory manner.

All-around (optional exercises): 1. Brázdová (Gottw 37.45 (vault 9.3, bars 9.45, beam 9.3, floor 9.4), 2. Pohludková (Slezan Frýdek-Místek) 36.75 (9.15, 9.05, 9.3, 9.25), 3. Bartůňková (CHZ Litvínov) 35,7 (9.05, 9.05, 8.90, 8.70), 4. Perdykulová (OU VŽKG) 35.60 (9.25, 8.95, 9.0, 8.40), 5. L. Krásná (Bratislava) 35.50, 6. Knopová (B Ostrava) 33.70. — Stodůlková partial scores: vault 9.20, bars 9.35, beam 9.40.

In the all-around with optional and compulsory exercises (competitors preparing for the European Championships did not start): 1. Bartůňková (Litvínov) 71.55, 2. Krásná (Bratislava) 70.45, 3. Hašpicová (Gottwaldov) 67.70, 4. Flaková (Martin) 63.15.

After the competition, the coaches’ council determined the following nomination for the European Championships in London: Brázdová, Pohludková, Knopová, Stodůlková. M. FIŠER

Československý Sport, no. 233, 1973

Dvojné salto Stodůlkové 
 
Kontrolní závod vyhrála Brázdová z Gottwaldova 
 
Veřejný kontrolní závod před říjnovým mistrovstvím Evropy sportovních gymnastek v Londýně, který se konal v sobotu a v neděli v tělocvičně OU VŽKG v Ostravě, přinesl krátce před ukončením šokující pře kvapení. Renata Stodůlková z Baníku Ostrava v prvé akrobatické řadě svých nových volných prostných skočila dvojné salto. Jako první gymnastka na světě! 
 
V hledišti to zašumělo. Dvojné salto se zdařilo. Na tváři závodnice se však objevila bolest. Nezvyklý prudký dopad na levý nárt způsobil bolestivé přepětí Stodůlková, ačkoliv se statečně přemáhala, pro velkou bolest prostná nedokončila. Lékaři se vyjadřují optimisticky. Jestliže do tří dnů bolest ustane, je naděje, aby Stodůlková pokračovala v přípravě na mistrovství Evropy. 
 
Blahopřáli jsme studentce třetí třídy gymnasia v Ostravě Stodůlkové, které bylo 26. dubna 17 let, ke světové premiéře. 
 
— Kdy jsi přišla na myšlenku skákat dvojné salto? 
 
Mladá světlovlasá gymnastka váhala s odpovědí. Který závodník by alespoň ve fantazii nespřádal smělé plány dokázat, co se ještě nikomu nezdařilo. 
 
Letos v lednu při nástupu reprezentačního výběru CSSR do společné přípravy dvě gymnastky razily progresivní cestu pokusy o nové gymnastické tvary: Zdena Dorňáková a Renata Stodůlková. Z malé trampolínky metaly do měkoučké jámy, vyplněné molitanem, dvojná salta vpřed. 
 
V dubnu Stodůlkovás trenérem Kojdeckým začali připravovat dvojné salto vzad. K dopomoci používali lanč, ale toto zařízení nevyhovovalo. 
 
Poprvé jsme viděli skočit dvojné salto letos v červenci při společné přípravě v Nymburce. Byly to zatím ojedinělé zdařilé pokusy samotného prvku, ovšem opět do molitanové jámy. Skákaly Dorňáková a Stodůlková.
 
O měsíc později při letní přípravě v Litvínově jsme zatleskali Stodůlkové za zdařilý pokus dvojného salta, skákaného už ne do jámy, ale do žíněnkové duchny. Následoval měsíc usilovné přípravy Stodůlková dvojné salto skákala pro jistotu stále jen do duchny. Trenérská dvojice Kojdecký—Tačová rozhodla: Stodůlková se pokusí poprvé o dvojné salto přímo na podlaze při veřejném kontrolním závodě. Neděle 30. září se tak zapsala do světové historie sportovní gymnastiky žen. Přestože pokus ještě nedopadl tak, jak bychom si přáli. Bariéra však byla prolomena. 
 
Druhým vzrušujícím zážitkem byla nová odvážná sestava Brázdové na bradlech. Úvodní vazba obrácené letky s obratem z vyšší na nižší žerď byla předvedena rovněž poprvé na světě. Brázdová vyhrála volný čtyřboj vysokým standardem spolehlivostí a jistotou. Štikou volného čtyřboje se stala Pohludková moderními dynamickými sestavami, které předvedla na vysoké úrovni. 
 
K sobotním povinným sestavám nastoupilo pouze šest gymnastek. Uspokojila jedině Bartůňková z Litvínova. 
 
Volný čtyřboj: 1. Brázdová (Gottw 37,45 (přeskok 9,3, bradla 9,45, kladina 9.3, prostná 9,4), 2. Pohludková (Slezan Frýdek-Místek) 36,75 (9,15, 9,05, 9.3, 9,25), 3. Bartůňková (CHZ Litvínov) 35,7 (9,05, 9,05, 8,90, 8,70), 4. Perdykulová (OU VŽKG) 35,60 (9,25, 8,95, 9,0, 8,40), 5. L. Krásná (Bratislava) 35,50, 6. Knopová (B Ostrava) 33,70. — Dílčí známky Stodůlkové: Přeskok 9,20, bradla 9,35, kladina 9,40. 
 
V osmiboji (nestartovaly závodnice připravující se na ME): 1. Bartůňková (Litvínov) 71,55, 2. Krásná (Bratislava) 70,45, 3 Hašpicová (Gottwaldov) 67,70, 4. Flaková (Martin) 63,15. 
 
Po skončení závodu trenérská rada určila tuto nominaci pro mistrovství Evropy v Londýně: Brázdová, Pohludková, Knopová, Stodůlková. M. FIŠER

More on 1973

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.